İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Kurum genelinde Balikesir Turizm'te çalışan her kişi kurum zincirinin önemli bir halkasıdır bilincini yerleştirmek.
Balikesir Turizm çalışanına yaptığı için önemine uygun, rahat ve güvenli çalışma ortamı sağlamak, çalışanın kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi vermek.

Balikesir Turizm çalışanlarının düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler almak.

Balikesir Turizm çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.

Şirketin büyümesinin yaratacağı değişikliklere uyum sağlayacak esneklikte bir kadro oluşturmak.

Balikesir Turizm'in, sektöründe her zaman en iyilerin yetiştirdiği, çalıştığı ve çalışmayı tercih ettiği kurum olmasını sağlamak.

Yeni eleman ihtiyaçlarını mümkün olduğunca mevcut insan kaynağından gidermek.

Yüksek performanslı işgücünü çekmek, geliştirmek, motive etmek ve elde tutmak için gerekli olan aktiviteleri gerçekleştirmek.

Balikesir Turizm bünyesindeki yetenekleri etkin şekilde değerlendirmek ve eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, takım çalışması yapabilen, kurum değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kuruma kazandırmak ve elde tutmak.

Yeni personel alımında en uygun adayı hem güncel hem de gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek, adaylara fırsat eşitliği sağlamak.

Balikesir Turizm çalışanlarının birbirlerine güvendikleri, saygı duydukları, demokratik ve katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak.

Kendini yolcu taşımacılığı hizmetine adamalı, özverili, Balikesir Turizm'te olmaktan gurur duyan ve sinerji yaratan ekipler oluşturmak.

Kişi ve ekip performansını kurum performansına yansıtacak, bilgiyi doğru yöneten, süreçlerini sürekli geliştiren insan kaynakları sistemlerini oluşturmak, stratejilerini ve politikalarını geliştirmek ve uygulamak.

İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve yerleşmesini sağlamak.

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çaluışma verimini yükseltici düzenlemeler geliştirmek.

Başarılı performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ilgisinde teşvik etmek ve ödüllendirmek.